Blog

Odszkodowanie i zadośćuczynienie za śmierć dziecka po porodzie.

W niektórych sytuacjach, nieprawidłowe leczenie podczas porodu, kończy się śmiercią dziecka. Tu znajdziecie informacje o możliwych roszczeniach z tytułu odszkodowania i zadośćuczynienia za doznaną krzywdę na rzecz członków rodziny, w związku z utratą najbliższej im osoby.

Rodzina poszkodowanego dziecka uprawniona do zadośćuczynienia pieniężnego za zerwane więzi rodzinne.

Rodzina poszkodowanego dziecka, będzie mogła otrzymać odpowiednią sumę tytułem zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę zarówno wtedy, gdy dziecko żyje z niepełnosprawnością, jak i wówczas, gdy doszło do śmierci dziecka na skutek uchybień personelu medycznego.

Rekordowa kwota renty dla dziecka za błąd przy porodzie.

To już nie pierwszy raz, gdy sąd zasądza na rzecz dziecka rekordową rentę za błąd przy porodzie. Chociaż droga ku temu była wyboista, dziewczynka w toku procesu będzie otrzymywać prawie 12.000,00 złotych miesięczie na leczenie i opiekę.

Zerwane więzi rodzinne a zadośćuczynienie. Ciąg dalszy.

Ustawa wprowadzająca przepisy ułatwiające dochodzenie zadośćuczynienia przez osoby bliskie poszkodowanego dziecka jest już na zawansowanym etapie legislacyjnym.

Wiele rodzin czeka na zakończenie tego procesu.   

Zadośćuczynienie dla bliskich poszkodowanego pacjenta za zerwane więzi rodzinne.

Czy w sytuacji doznania przez dziecko na skutek błędu przy porodzie ciężkiego uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia, osobom bliskim poszkodowanego (np. rodzicom) przysługuje zadośćuczynienie pieniężne za zerwanie więzi rodzinnych?

O orzecznictwie, przepisach i przesłankach, w których dochodzi do utraty więzi rodzinnych z poszkodowanym pacjentem.

Zeznania lekarzy na piśmie w sprawie o błąd przy porodzie

Działania ustawodawcy mające na celu przyspieszenie postępowania nie zawsze są dobre dla pacjentów. Takim przykładem jest umożliwienie składania na przez personel medyczny w sprawach o błąd przy porodzie zeznań na piśmie, poza rozprawą.

Nie zostało to dostatecznie przemyślane, tym bardziej, że stan faktyczny przedstawiany przez lekarza lub położną bardzo często odbiega od okoliczniości porodu przedstawionych przez poszkodowanych pacjentów.

Sprzeciw pełnomocnika osób pokrzywdzonych może być jedyną skuteczną bronią w zwalczaniu tego rodzaju praktyk.

Prawie milion złotych odszkodowania dla dziecka za błąd przy porodzie. Ugody w tych sprawach są realne.

Uzyskanie wysokiego odszkodowania i zadośćuczynienia na rzecz dziecka i jego rodziny za błąd przy porodzie jest możliwe. Powyższe zdarza się nawet przed zakończeniem procesu sądowego. Czy to trwała tendencja? Trudno powiedzieć.

Powyższe wymaga pełnej mobilizacji dziecka, rodziców, i ich pełnomocnika. Potrzeby poszkodowanego dziecka w tego rodzaju sprawach są ogromne. Czasami dostrzegają to podmioty odpowiedzialne za wady w leczeniu. Tak trzymać!

Przedawnienie roszczeń dziecka w sprawie o błąd okołoporodowy.

Roszczenia dziecka związane z odszkodowaniem za błędy przy porodzie przedawniają się znacznie później. 

Ustawodawca przewidział bowiem o wiele dłuższy termin przedawnienia na dochodzenie związanych z tym roszczeń.

Sprawdź, bo może wcale nie być za późno na dochodzenie praw Twojego dziecka w postępowaniu polubownym lub przed sądem. 

© Wszelkie prawa zastrzeżone