18 Mar
2021

Prawie milion złotych odszkodowania dla dziecka za błąd przy porodzie. Ugody w tych sprawach są realne.

kategoria: Z sali sądowej
godzina: 15:16
Udostępnij:

To już kolejna sprawa, w której udało się uzyskać Kancelarii Prawa Medycznego dla dziecka w tzw. sprawie o błąd medyczny, a dokładniej o błąd przy porodzie dużą kwotę tytułem odszkodowania i zadośćuczynienia (w tym przypadku 940.000,00 złotych) w związku z wadliwym prowadzeniem porodu i niestaranną opieką okołoporodową w jednym z polskich szpitali.

Rodzina z małym dzieckiem w szpitalu

W wyniku licznych uchybień w zakresie diagnozy i monitorowania dobrostanu płodu, a także niewykonania przez personel medyczny cesarskiego cięcia w odpowiednim czasie, dziecko od urodzenia jest niepełnosprawne. Skutki dla zdrowia dziecka są nieodwracalne. Od pierwszych dni życia dziecko wymaga całodobowej opieki, wsparcia medycznego od lekarzy różnych specjalizacji, specjalistycznego sprzętu, a także kompleksowej rehabilitacji. 

Warte podkreślenia w tej sprawie jest to, że dziecko i jego rodzice uzyskali powyższą kwotę jeszcze przed zakończeniem procesu sądowego

Nie musieli zatem czekać wielu lat na merytoryczne rozpatrzenie sprawy przez sąd i uzyskanie świadczeń. Niestety powyższe nie nastąpiłoby bez fachowej opieki prawnej rodziny i uznania argumentów pełnomocnika przez podmioty odpowiedzialne za wyrządzoną dziecku szkodę i krzywdę

Oprócz powyższego, na wniosek kancelarii, Sąd zabezpieczył powództwo i zasądził tymczasowo (tj. na czas procesu) od pozwanego szpitala na rzecz dziecka kwotę 5.000,00 złotych miesięcznie tytułem zwiększonych potrzeb w związku z wywołaną niepełnosprawnością

Powyższe kwoty nie wyczerpują jeszcze wszystkich roszczeń dziecka i jego rodziców. Sprawa jest rozwojowa i istnieją szanse na pełne zaspokojenie roszczeń rodziny w wyższym zakresie, co przy uwzględnieniu przedmiotu sprawy i zwiększonych potrzebach dziecka ma bardzo duże znaczenie dla codziennego funkcjonowania rodziny.

Na przykładzie tej sprawy, można zauważyć, że pozwani, w szczególności zakłady ubezpieczeń, w których ubezpieczone są pozwane szpitale od odpowiedzialności cywilnej, częściej niż kiedyś, realizują odszkodowanie (przynajmniej w części) na wczesnym etapie procesu. Temu też służą ugody zawierane przez kancelarię na warunkach zaakceptowanych przez rodziców dziecka. W dalszym ciągu jest jednak wskazane, aby osoby zobowiązane do naprawienia szkody, miały na uwadze dobro małoletniego pacjenta i uwzględniały to, że błąd przy porodzie i tego skutki wpływają na zwiększone potrzeby dziecka natychmiast, a nie dopiero po wieloletnim procesie. 

 

Komentarze (0)
Dodaj komentarz»
© Wszelkie prawa zastrzeżone