16 Sie
2021

Rekordowa kwota renty dla dziecka za błąd przy porodzie.

kategoria: Renta
godzina: 18:09
Udostępnij:

Jako radca prawny specjalizujący się w sprawach o błąd przy porodzie, reprezentuję klientów poszkodowanych w związku z wadliwym prowadzeniem porodu i niestarannej opieki okołoporodowej w jednym z polskich szpitali. W wyniku licznych uchybień w zakresie diagnozy i monitorowania dobrostanu płodu, a także niewykonania przez personel medyczny cesarskiego cięcia w odpowiednim czasie, dziecko od urodzenia jest niepełnosprawne. Skutki dla zdrowia dziecka są nieodwracalne. Od pierwszych dni życia dziecko wymaga całodobowej opieki, wsparcia medycznego od lekarzy różnych specjalizacji, odpowiedniego sprzętu, a także obszernej rehabilitacji.Wysoka renta dla dziecka, błąd okołoporodowy

W związku z powyższym, dbając o interes dziecka, wraz z pozwem o zapłatę odszkodowania i zadoścuczynienia za błędy popełnione przy porodzie, złożyłem wniosek o zabezpieczenie powództwa na koszty leczenia dziecka i całodobową opiekę. Sąd przychylił się  do tego wniosku i zasądził od pozwanego szpitala na rzecz dziecka rekordową kwotę renty w wysokości prawie 12.000,00 złotych miesięcznie. Powyższe umożliwi rodzicom zapewnienie dziecku w toku postępowania sądowego prawidłowych warunków bytowych, przy uwzględnieniu głębokiej niepełnosprawności dziewczynki.

Sprawa ta jest również przykładem na to, jak solidna argumentacja, pomoc prawna i wytrwałość w działaniu, pozwalają na osiągniecie celu. Pierwotnie kwota zabezpieczenia renty była o połowę mniejsza, a pozwany szpital domagał się dodatkowgo obniżenia tej kwoty. Kancelarii udało się jednak przekonać sąd odwoławczy, że potrzeby dziecka są znacznie wyższe, a prawidłowa opieka nad dzieckiem wymaga nakładów adekwatnych do doznanej, znacznie wyższej, szkody. Sąd II instancji nie tylko pominął argumenty sprawcy szkody, ale również podzielił stanowisko kancelarii o zasadności nakładów dziecka na prywatne leczenie, co niestety nie zawsze znajduje uznanie w orzeczeniach sądowych. Warto również pamiętać, że opieka nad dzieckiem przez rodziców nie zwalnia podmiotu zobowiązanego od zwrotu kosztów opieki, które rodzina musiałaby wydać na profesjonalną opiekę (przy niepełnosprawnym dziecku), nawet gdy takich kosztów faktycznie nie poniosła. Liczą się zwiększone potrzeby dziecka, a nie to czy są na nie przeznaczane środki. Trudno przecież sobie wyobrazić, aby ktoś mógł tak dobrze zastąpić rodziców w tej roli. A taka opieka zasługuje na odpowiednie wynagrodzenie.

 

Komentarze (0)
Dodaj komentarz»
© Wszelkie prawa zastrzeżone