<span><b>Marcin</b> Kluś</span> RADCA PRAWNY
Marcin Kluś RADCA PRAWNY

Specjalista prawa medycznego. 

Prawnik rodzin poszkodowanych

w wyniku błędów okołoporodowych

 

 

klus@kancelariaklus.pl

 

+48 600 403 242

Więcej

Polityka prywatności

Administratorem Państwa Danych Osobowych jest Marcin Kluś, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Marcin Kluś Kancelaria Radcy Prawnego z siedzibą w Warszawie, przy ul. Grenadierów 30B , lok. 9, 04-062 Warszawa.

Dane osobowe i zgoda na ich przetwarzanie.

1. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych zawsze ma charakter dobrowolny.
2. Użytkownikom bloga bladprzyporodzie.com.pl przysługuje prawo do:

a) dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo dokonywania uzupełnienia, oraz aktualizacji treści danych poprzez kontakt z Administratorem Danych Osobowych,

b) żądania czasowego lub stałego wstrzymania przetwarzania danych osobowych lub ich usunięcia, o ile okazałyby się one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zebrane z naruszeniem przepisów prawa,

c) sprzeciwu wobec przetwarzania ich danych osobowych – w przypadkach przewidzianych przepisami prawa – oraz prawo żądania ich usunięcia, gdy staną się one zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane,

d) żądania udostępnienia kopii ich danych osobowych, które są przetwarzane oraz do sprostowania jakichkolwiek nieścisłości. Prośby o udzielenie informacji należy zgłaszać do Administratora Danych Osobowych,

e) cofnięcia uprzednio wydanej zgodny na przetwarzanie danych osobowych.

f) wniesienia skargi do organu nadzorczego.

3. Użytkownik, w celu poinformowania Administratora Danych Osobowych o zamiarze zmiany danych osobowych lub chęci ich usunięcia z bazy, powinien skontaktować się z Administratorem Danych Osobowych na adres e-mail: klus@kancelariaklus.pl.

4. Wszelkie zapytania lub prośby dotyczące polityki prywatności powinny być adresowane do Administratora Danych Osobowych na adres e-mail: klus@kancelariaklus.pl.

Zakres, cel i sposób przetwarzania danych

1. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na zasadach określonych w ustawie z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Ustawa), oraz Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych).

2. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażonej przez Użytkownika bloga bladprzyporodzie.com.pl, a ich przetwarzanie następuje:

a) w celu spełnienia wymogów wynikających z przepisów prawa,

b) w celu realizacji zawarcia umowy o świadczenie usług prawnych,

c) w celu dostosowania bloga Administratora do potrzeb Użytkowników,

d) na potrzeby działań statystycznych i marketingowych Administratora Danych Osobowych.

3. Dane osobowe zamieszczone przez Użytkownika w formularzu kontaktowym (imię, nazwisko, adres e-mail, ew. numer telefonu) są wykorzystywane w celu udzielenia odpowiedzi na zapytanie złożone przez Użytkownika poprzez formularz kontaktowy na stronie bladprzyporodzie.com.pl, a także w celu dalszej korespondencji mailowej prowadzonej z Kancelarią.

4. Administrator Danych Osobowych zapewnia odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające bezpieczeństwo danych osobowych udostępnionych przez użytkowników bloga bladprzyporodzie.com.pl. Odbiorcą danych, o których mowa powyżej, może być również podmiot zajmujący się obsługą informatyczną i hostingową Admninistratora.

5. Administrator Danych Osobowych zastrzega sobie prawo do przechowywania uzyskanych za pomocą strony internetowej informacji tak długo, jak jest to dozwolone ze względów prawnych, regulacyjnych, oraz ze względu na usprawiedliwione cele biznesowe.

6. Administrator Danych Osobowych ma prawo wykorzystywać dane osobowe użytkowników strony internetowej do celów badań rynkowych oraz dla innych celów marketingowych, pod warunkiem uzyskania zgody od użytkowników na wykorzystanie danych do celów wskazanych w niniejszym ustępie.

Postanowienia końcowe.

Administrator Danych Osobowych zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w Polityce Prywatności. Zmiany wchodzą w życie z chwilą zamieszczenia Polityki Prywatności w witrynie bloga bladprzyporodzie.com.pl

© Wszelkie prawa zastrzeżone