Z sali sądowej

Zadośćuczynienie dla bliskich poszkodowanego pacjenta za zerwane więzi rodzinne.

Czy w sytuacji doznania przez dziecko na skutek błędu przy porodzie ciężkiego uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia, osobom bliskim poszkodowanego (np. rodzicom) przysługuje zadośćuczynienie pieniężne za zerwanie więzi rodzinnych?

O orzecznictwie, przepisach i przesłankach, w których dochodzi do utraty więzi rodzinnych z poszkodowanym pacjentem.

Zeznania lekarzy na piśmie w sprawie o błąd przy porodzie

Działania ustawodawcy mające na celu przyspieszenie postępowania nie zawsze są dobre dla pacjentów. Takim przykładem jest umożliwienie składania na przez personel medyczny w sprawach o błąd przy porodzie zeznań na piśmie, poza rozprawą.

Nie zostało to dostatecznie przemyślane, tym bardziej, że stan faktyczny przedstawiany przez lekarza lub położną bardzo często odbiega od okoliczniości porodu przedstawionych przez poszkodowanych pacjentów.

Sprzeciw pełnomocnika osób pokrzywdzonych może być jedyną skuteczną bronią w zwalczaniu tego rodzaju praktyk.

Prawie milion złotych odszkodowania dla dziecka za błąd przy porodzie. Ugody w tych sprawach są realne.

Uzyskanie wysokiego odszkodowania i zadośćuczynienia na rzecz dziecka i jego rodziny za błąd przy porodzie jest możliwe. Powyższe zdarza się nawet przed zakończeniem procesu sądowego. Czy to trwała tendencja? Trudno powiedzieć.

Powyższe wymaga pełnej mobilizacji dziecka, rodziców, i ich pełnomocnika. Potrzeby poszkodowanego dziecka w tego rodzaju sprawach są ogromne. Czasami dostrzegają to podmioty odpowiedzialne za wady w leczeniu. Tak trzymać!

© Wszelkie prawa zastrzeżone