Odszkodowanie i zadośćuczynienie

Odszkodowanie i zadośćuczynienie za śmierć dziecka po porodzie.

W niektórych sytuacjach, nieprawidłowe leczenie podczas porodu, kończy się śmiercią dziecka. Tu znajdziecie informacje o możliwych roszczeniach z tytułu odszkodowania i zadośćuczynienia za doznaną krzywdę na rzecz członków rodziny, w związku z utratą najbliższej im osoby.

© Wszelkie prawa zastrzeżone