Przedawnienie roszczeń

Przedawnienie roszczeń dziecka w sprawie o błąd okołoporodowy.

Roszczenia dziecka związane z odszkodowaniem za błędy przy porodzie przedawniają się znacznie później. 

Ustawodawca przewidział bowiem o wiele dłuższy termin przedawnienia na dochodzenie związanych z tym roszczeń.

Sprawdź, bo może wcale nie być za późno na dochodzenie praw Twojego dziecka w postępowaniu polubownym lub przed sądem. 

© Wszelkie prawa zastrzeżone