Prawo do roszczeń

Rodzina poszkodowanego dziecka uprawniona do zadośćuczynienia pieniężnego za zerwane więzi rodzinne.

Rodzina poszkodowanego dziecka, będzie mogła otrzymać odpowiednią sumę tytułem zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę zarówno wtedy, gdy dziecko żyje z niepełnosprawnością, jak i wówczas, gdy doszło do śmierci dziecka na skutek uchybień personelu medycznego.

Zerwane więzi rodzinne a zadośćuczynienie. Ciąg dalszy.

Ustawa wprowadzająca przepisy ułatwiające dochodzenie zadośćuczynienia przez osoby bliskie poszkodowanego dziecka jest już na zawansowanym etapie legislacyjnym.

Wiele rodzin czeka na zakończenie tego procesu.   

© Wszelkie prawa zastrzeżone