10 Sty
2021

Zabezpieczenie roszczenia o rentę w sprawie o błąd przy porodzie.

kategoria: Renta
godzina: 14:38
Udostępnij:

Dzieci na wózku i o kulachBłąd przy porodzie i związane z nim często niedotlenienie okołoporodowe, może spowodować, że rodzice zamiast wyczekiwanego zdrowego dziecka wracają do domu ze szpitala z dzieckiem chorym, wymagającym specjalistycznej opieki i któremu potrzebne są liczne konsultacje u lekarzy i intensywna rehabilitacja. Te potrzeby generują ogromne koszty, które zwykle stale rosną. Wielu moich klientów mówi: zdecydowaliśmy się na proces sądowy przeciwko szpitalowi, bo codzienne koszty związane z opieką nad niepełnosprawnym dzieckiem nas przerastają, nie jesteśmy w stanie zapewnić mu odpowiedniej rehabilitacji, bo nas na to nie stać. Tu rozwiązaniem będzie comiesięczna renta, której można dochodzić od zobowiązanej do zapłaty placówki medycznej i jej ubezpieczyciela.


Proces o błąd medyczny może trwać nawet kilka lat, zatem perspektywa wyroku jest odległa. Jest na to jednak rada – już w pozwie można złożyć wniosek o zabezpieczenie roszczenia małoletniego dziecka poprzez zapłatę renty. Co istotne, w celu zabezpieczenia renty w sprawach związanych z błędami przy porodzie poszkodowany nie musi wykazywać interesu prawnego, a jedynie uprawdopodobnić istnienie roszczenia. Ponadto, udzielone zabezpieczenie, może zmierzać do zaspokojenia roszczenia. Jest to istotne ułatwienie w celu uzyskania świadczenia dla dziecka na czas procesu sądowego.


Zdarza się, że zabezpieczona renta jest niższa niż ta następnie zasądzona wyrokiem Sądu. W takim wypadku po uzyskaniu prawomocnego wyroku pozwany powinien zapłacić na rzecz małoletniego dziecka wyrównanie między zasądzoną kwotą renty, a kwotą zapłaconą w związku z zabezpieczeniem roszczenia przez Sąd. Miesięczna renta przyznana tytułem zabezpieczenia może sięgać nawet kilkunastu tysięcy złotych, co pozwoli rodzicom poszkodowanego dziecka na bieżąco zaspokajać jego pilne potrzeby, bez konieczności zadłużania się bądź oczekiwania na prawomocny wyrok sądowy.

Komentarze (0)
Dodaj komentarz»
© Wszelkie prawa zastrzeżone